Werkwijze

Na overleg met je huisarts kun je je aanmelden via het aanmeldformulier. Als de verwijsbrief van de huisarts binnen is, neem ik binnen 3 werkdagen contact met je op voor een telefonische screening. Deze screening is bedoeld om kort te bespreken wat de klachten zijn en naar welk soort hulp je op zoek bent. Zo kan ik een inschatting maken of je bij mij op de juiste plek bent. Als dit inderdaad zo lijkt te zijn, maken we een afspraak voor een intakegesprek in mijn praktijk in Gezondheidscentrum Rengersstate aan de Rengerslaan 2 te Leeuwarden. Soms is de verwijsbrief zo duidelijk, dat een telefonische screening niet nodig is en maken we direct een afspraak.

Intake en behandeling

In het intakegesprek brengen we samen de klachten verder in kaart. Dit duurt ongeveer 45 tot 60 minuten. Wanneer de problematiek en jouw doelen voldoende helder zijn, bekijken we samen hoe de behandeling eruit zou kunnen komen te zien. Als we het hierover eens zijn, kunnen we een behandelplan opstellen en vervolgafspraken inplannen. Voorwaarde hierbij is wel dat het van beide kanten ‘klikt’: een goed contact met je psycholoog is één van de belangrijkste voorwaarden voor het slagen van een psychologische behandeling.

Na de intake en aan het einde van de behandeling stuur ik, in overleg met jou, een korte brief naar de verwijzer (dit is in de meeste gevallen de huisarts). Zowel bij de intake als bij afronding van de behandeling word je gevraagd om één of meerdere vragenlijsten in te vullen. Zo wordt inzichtelijk gemaakt hoe het beloop van de klachten is geweest gedurende de behandeling.

Vervolggesprekken bij een psycholoog duren in principe 45 minuten; het is gebruikelijk dat er daarnaast 15 minuten indirecte tijd gerekend wordt voor rapportage en zo nodig overleg met huisarts of andere zorgverleners. Ook deze indirecte tijd valt onder het behandeltraject.