Tarieven en vergoedingen

In de meeste gevallen wordt behandeling vergoed, mits er een psychische stoornis gesteld kan worden. De behandeling valt onder de Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ), voorheen de eerste lijn genoemd. Een behandeltraject kan bestaan uit 2 tot 12 gesprekken, inclusief intakegesprek, en valt daarmee onder het behandeltraject kort, middel of intensief. Als we na de intake direct afronden, is er sprake van een onvolledig behandeltraject. De kosten per behandeltraject staan in onderstaand overzicht en tellen mee voor het (verplichte en eventueel vrijwillige) eigen risico van de zorgverzekering. De hoogte van het verplichte eigen risico wordt jaarlijks vastgesteld. In 2019 en 2020 is dat 385 euro. Het behandeltraject telt mee voor het eigen risico over het jaar waarin de eerste afspraak heeft plaatsgevonden.

Behandeltraject Aantal minuten behandeling NZa maximumtarieven in 2020 / 2019
Kort Tot 300 504,71 euro / 507,62 euro
Middel 300 tot 500 856,34 euro / 864,92 euro
Intensief 500 tot 750 1373,34 euro / 1356,25 euro
Onvolledig behandeltraject Tot 120 219,53 euro / 207,19 euro

Vergoeding via de zorgverzekering

Voor vergoeding van de behandeling heb je een verwijsbrief nodig van je huisarts.

Voor 2020 heb ik een contract met:

 • De Friesland Zorgverzekeraar
 • Zilveren Kruis Zorgverzekeringen (inclusief Pro Life), OZF Zorgverzekeringen, Interpolis Zorgverzekeringen, FBTO Zorgverzekeringen, Avéro Achmea Zorgverzekeringen, IAK, Aevitae
 • DSW Zorgverzekeraar en a.s.r.: DSW Zorgverzekeraar, InTwente Zorgverzekeraar, Stad Holland Zorgverzekeraar, Ditzo en De Amersfoortse
 • Centrale Verwerkingseenheid CZ: CZ, OHRA en Nationale Nederlanden
 • VRZ Zorginkoop (voormalig Multizorg VRZ): Zorg en Zekerheid, ONVZ Zorgverzekeraar en Eno
 • Coöperatie VGZ: VGZ, IZA, IZZ, Univé verzekeringen, UMC zorgverzekering, Bewuzt zorgverzekerd, Zekur.nl, SZVK, Zorgzaam
 • Caresq, zorginkoop namens iptiQ en Atlas zorgverzekeraars: Promovendum, National Academic, Besured en Aevitae
 • Menzis Zorgverzekeraar: Anderzorg

Voor 2019 heb ik een contract met:

 • De Friesland Zorgverzekeraar
 • Zilveren Kruis Zorgverzekeringen (inclusief Pro Life), OZF Zorgverzekeringen, Interpolis Zorgverzekeringen, FBTO Zorgverzekeringen, Avéro Achmea Zorgverzekeringen, IAK, Aevitae
 • DSW Zorgverzekeraar en a.s.r.: DSW Zorgverzekeraar, InTwente Zorgverzekeraar, Stad Holland Zorgverzekeraar, Ditzo en De Amersfoortse
 • VRZ Zorginkoop (voormalig Multizorg VRZ): Zorg en Zekerheid, ONVZ Zorgverzekeraar en Eno
 • Coöperatie VGZ: VGZ, IZA, IZZ, Univé verzekeringen, UMC zorgverzekering, Bewuzt zorgverzekerd, Zekur.nl, SZVK, Zorgzaam
 • Centrale Verwerkingseenheid CZ: CZ, OHRA en Nationale Nederlanden
 • Caresq, zorginkoop namens iptiQ en Atlas zorgverzekeraars: Promovendum, National Academic, Besured en Aevitae
 • Menzis Zorgverzekeraar: Anderzorg

Voor deze zorgverzekeraars geldt dat ik de behandeling rechtstreeks kan declareren. Declaratie vindt plaats na afronding van het behandeltraject. Dan is vaak ook het moment dat de zorgverzekeraar het eigen risico int. Het kan ook zijn dat je het eigen risico in termijnen betaalt of reeds betaald hebt vanwege andere zorg die je hebt gebruikt. Het traject telt voor het jaar waarin de behandeling is gestart, ook al sluiten we pas in het daaropvolgende jaar af. Het jaar waarin de behandeling is gestart (en ook daadwerkelijk het eerste face-to-face contact heeft plaatsgevonden) is het jaar waarvoor het meetelt voor je eigen risico. Als de behandeling in het volgende jaar nog doorloopt, wordt voor het nieuwe jaar niet opnieuw je eigen risico aangesproken.

Het tarief voor overige (zorg)producten (OZP-tarief) die niet in aanmerking komen voor vergoeding betreft 95 euro per consult. Het tarief voor zelfbetalers is 100% van de door het NZa gestelde tarieven voor Generalistische Basis GGZ.

Voor meer informatie: www.nvgzp.nl/basis-ggz-in-hoofdlijnen

Afmelden

Mocht je niet kunnen komen naar een afspraak, meld je dan tijdig af (uiterlijk 24 uur van tevoren). Bij te late afmelding worden kosten in rekening gebracht. Dit betreft 45 euro per niet tijdig afgezegde afspraak. De kosten hiervan worden door de zorgverzekeraar niet vergoed.